Công văn triển khai

FileDescriptionFile sizeDownloads
pdf CV số 372/ĐHCNTT&TT ngày 30/10/2017 V/v phối hợp triển khai công tác tự đánh giá CTĐT năm 2017ĐH CNTT&TT
547 KB 65
pdf Quyết định số 841/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 08/8/2017 V/v thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Hệ thống thông tin quản lýĐHCNTT&TT
3 MB 73
pdf Quyết định số 840/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 08/8/2017 V/v thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hoáĐH CNTT&TT
0 B 33
pdf Quyết định số 368/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 07/4/2017 V/v Thành lậpHội đồng TĐG CTDT CN Kỹ thuật Điện tử truyền thôngĐH CNTT&TT
3 MB 50
pdf Quyết định số 367/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 07/4/2017 V/v Thành lập hội đồng TĐG CTDT Công nghệ thông tinĐHCNTT&TT
0 B 108
pdf CV số 3010/ĐHTN V/v triển khai hoạt động đánh giá chương trình đào tạo (16/11/2016)ĐHTN
890 KB 106
pdf CV số 1076/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 28/6/2016 - Hướng dẫn đánh giá ngoài CTĐTCục KT&KĐCLGD
976 KB 187
pdf CV số 1075/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 28/6/2016 Hướng dẫn Tự đánh giá CTĐTCục KT&KĐCLGD
2 MB 169
pdf CV 1074/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 28/6/2016 - Hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐHCục KT&KĐCLGD
627 KB 200
pdf Thông tư số 04_BGDĐT_QĐ ngày 14/3/2016 V/v Ban hành quy định Tiêu chuẩn ĐG CL CTĐT các hệ đại học, cao đẳngBộ GD&ĐT
0 B 118
pdf TB số 514/TB-ĐHCNTT&TT ngày 04/12/2014 V/v Chuẩn bị đón Đoàn ĐGN chương trình đào tạoĐHCNTT&TT
982 KB 123
pdf CV số 501/ĐHCNTT&T_Đăng ký đánh giá ngoài CTDT năm 2014ĐHCNTT&TT
459 KB 124
pdf CV_241_Triển khai tự đánh giá CTDT trong trườngĐHCNTT&TT
541 KB 195
pdf CV 230-Vv trien khai danh gia ngoai CTDT tai DHTNĐHCNTT&TT
489 KB 125
pdf CV so 205_Triển khai đánh giá ngoài CTDTĐHCNTT&TT
583 KB 137
pdf CV so 30-DH CNTTTT Vv trien khai hd DBCLG 2014ĐHCNTT&TT
970 KB 134