Công văn triển khai

FileDescriptionFile sizeDownloads
pdf Công văn số 157/TB-ĐHCNTT&TT ngày 01/5/2019 về việc Thông báo kết luận tại cuộc họp Hội đồng tự đánh giá 05 chương trình đào tạo năm 2019ĐHCNTT&TT
935 KB 29
pdf Quyết định số 333/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 02/4/2019 V/v thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Truyền thông đa phương tiệnĐH CNTT&TT
3 MB 31
pdf Quyết định số 332/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 02/4/2019 V/v thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật viễn thông - chuyên ngành Điện tử ứng dụngĐH CNTT&TT
3 MB 36
pdf Quyết định số 331/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 02/4/2019 V/v thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông - chuyên ngành Hệ thống viễn thôngĐH CNTT&TT
3 MB 30
pdf Quyết định số 330/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 02/4/2019 V/v thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật phần mềmĐH CNTT&TT
3 MB 31
pdf Quyết định số 329/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 02/4/2019 V/v thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tinĐH CNTT&TT
3 MB 27
pdf Công văn số 96/ĐHCNTT&TT ngày 26/3/2019 V/v Triển khai tự đánh giá CTĐT năm 2019ĐH CNTT&TT
1 MB 34
pdf Công văn số 72/TB-ĐHCNTT&TT ngày 05/3/2019 V/v Thông báo kết luận tại cuộc họp triển khai công tác tự đánh giá chương trình đào tạo năm 2019ĐHCNTT&TT
561 KB 31
pdf CV số 372/ĐHCNTT&TT ngày 30/10/2017 V/v phối hợp triển khai công tác tự đánh giá CTĐT năm 2017ĐH CNTT&TT
547 KB 116
pdf Quyết định số 841/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 08/8/2017 V/v thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Hệ thống thông tin quản lýĐHCNTT&TT
3 MB 127
pdf Quyết định số 840/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 08/8/2017 V/v thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hoáĐHCNTT&TT
2 MB 38
pdf Quyết định số 368/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 07/4/2017 V/v Thành lậpHội đồng TĐG CTDT CN Kỹ thuật Điện tử truyền thôngĐH CNTT&TT
3 MB 104
pdf Quyết định số 367/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 07/4/2017 V/v Thành lập hội đồng TĐG CTDT Công nghệ thông tinĐHCNTT&TT
3 MB 23
pdf CV số 3010/ĐHTN V/v triển khai hoạt động đánh giá chương trình đào tạo (16/11/2016)ĐHTN
890 KB 150
pdf CV số 1076/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 28/6/2016 - Hướng dẫn đánh giá ngoài CTĐTCục KT&KĐCLGD
976 KB 226
pdf CV số 1075/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 28/6/2016 Hướng dẫn Tự đánh giá CTĐTCục KT&KĐCLGD
2 MB 210
pdf CV 1074/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 28/6/2016 - Hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐHCục KT&KĐCLGD
627 KB 247
pdf Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT_ngày 14/3/2016_ V/v Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo và các trình độ của giáo dục đại học CL CTĐT các trình độ năm 2016Bộ GD&ĐT
433 KB 32
pdf TB số 514/TB-ĐHCNTT&TT ngày 04/12/2014 V/v Chuẩn bị đón Đoàn ĐGN chương trình đào tạoĐHCNTT&TT
982 KB 157
pdf CV số 501/ĐHCNTT&T_Đăng ký đánh giá ngoài CTDT năm 2014ĐHCNTT&TT
459 KB 154
pdf CV_241_Triển khai tự đánh giá CTDT trong trườngĐHCNTT&TT
541 KB 229
pdf CV 230-Vv trien khai danh gia ngoai CTDT tai DHTNĐHCNTT&TT
489 KB 157
pdf CV so 205_Triển khai đánh giá ngoài CTDTĐHCNTT&TT
583 KB 173
pdf CV so 30-DH CNTTTT Vv trien khai hd DBCLG 2014ĐHCNTT&TT
970 KB 168