Công văn triển khai

FileDescriptionFile sizeDownloads
pdf Quyết định số 841/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 08/8/2017 V/v thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Hệ thống thông tin quản lýĐHCNTT&TT
3 MB 2
pdf Quyết định số 840/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 08/8/2017 V/v thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóaĐHCNTT&TT
3 MB 1
pdf Quyết định số 368/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 07/4/2017 V/v Thành lậpHội đồng TĐG CTDT CN Kỹ thuật Điện tử truyền thôngĐH CNTT&TT
3 MB 0
pdf Quyết định số 367/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 07/4/2017 V/v Thành lập hội đồng TĐG CTDT Công nghệ thông tinĐHCNTT&TT
3 MB 16
pdf CV số 3010/ĐHTN V/v triển khai hoạt động đánh giá chương trình đào tạo (16/11/2016)ĐHTN
890 kB 43
pdf CV số 1076/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 28/6/2016 - Hướng dẫn đánh giá ngoài CTĐTCục KT&KĐCLGD
976 kB 70
pdf CV số 1075/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 28/6/2016 Hướng dẫn Tự đánh giá CTĐTCục KT&KĐCLGD
2 MB 84
pdf CV 1074/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 28/6/2016 - Hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐHCục KT&KĐCLGD
627 kB 118
pdf Thông tư số 04_BGDĐT_QĐ ngày 14/3/2016 V/v Ban hành quy định Tiêu chuẩn ĐG CL CTĐT các hệ đại học, cao đẳngBộ GD&ĐT
433 kB 63
pdf TB số 514/TB-ĐHCNTT&TT ngày 04/12/2014 V/v Chuẩn bị đón Đoàn ĐGN chương trình đào tạoĐHCNTT&TT
982 kB 59
pdf CV số 501/ĐHCNTT&T_Đăng ký đánh giá ngoài CTDT năm 2014ĐHCNTT&TT
459 kB 65
pdf CV_241_Triển khai tự đánh giá CTDT trong trườngĐHCNTT&TT
541 kB 76
pdf CV 230-Vv trien khai danh gia ngoai CTDT tai DHTNĐHCNTT&TT
489 kB 60
pdf CV so 205_Triển khai đánh giá ngoài CTDTĐHCNTT&TT
583 kB 69
pdf CV so 30-DH CNTTTT Vv trien khai hd DBCLG 2014ĐHCNTT&TT
970 kB 65