Mẫu biểu, văn bản – ĐHTN

# File Description File size Downloads
1 pdf Công văn số 1222/ĐHTN ngày 05/7/2019 về việc hướng dẫn chuẩn bị đánh giá chương trình đào tạo của AUN-QA ĐHTN
3 MB 297
2 pdf Công văn số 2003/ĐHTN ngày 02/10/2018 về việc hướng dẫn cập nhật thông tin theo Quy chế công khai ĐHTN
3 MB 251
3 pdf Quyết định số 1192/QĐ-ĐHTN ngày 07/6/2018 V/v ban hành các Quy trình đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo tại Đại học Thái Nguyên ĐHTN
27 MB 466
4 pdf Công văn số 1145/ĐHTN ngày 06/6/2018 V/v hướng dẫn đánh giá chương trình đào tạo ĐHTN
14 MB 359
5 pdf Quyết định số 691/QĐ-ĐHTN ngày 17/4/2018 về việc ban hành Quy định phát triển chương trình đào tạo trình độ đai học của Đại học Thái Nguyên ĐHTN
9 MB 345
6 doc QĐ số 474/QĐ-ĐHTN v/v ban hành bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng CTĐT ĐHTN
15 KB 290
7 doc Hướng dẫn Tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo trong Đại học Thái Nguyên ĐHTN
501 KB 257
8 doc CV-1784/ĐHTN_HD hướng dẫn thực hiện công khai năm học 2014-2015 Ba công khai
61 KB 661
9 xls Các biểu mẫu ba công khai ĐHTN
172 KB 434
10 pdf QĐ số 2555/QĐ-ĐHTN_Ban hành quy định về công tác Khảo thí và ĐBCLGD (30/12/2014) KT&ĐBCLGD
7 MB 2169
11 pdf CV số 988/ĐHTN-KT&ĐBCLGD_đính chính CV số 2555-ĐHTN Vv ban hành quy định về công tác Khảo thí và ĐBCLGD (21/5/2015) KT&ĐBCLGD
465 KB 484