Liên hệ

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

Địa chỉ: Phòng 109 – Nhà C1, Trường ĐHCNTT&TT Xã Quyết Thắng – TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0280. .

Email: phongkhaothi@ictu.edu.vn

Họ và tên (required)

Email (required)

Tiêu đề(required)

Nội dung(required)