Hội nghị đổi mới phương pháp giảng dạy năm học 2020 – 2021

Thực hiện kế hoạch số 03/KH-ĐHCNTT&TT ngày 10/02/2020 về công tác Khảo thí và Đảm bảo chất lượng năm học 2020 của nhà trường, nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả, phát huy năng lực sáng tạo của giảng viên trong công tác giảng dạy, ngày 25/11/2020 trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị đổi mới phương pháp giảng dạy năm học 2020 – 2021. Đến tham dự Hội nghị có TS. Vũ Đức Thái – Phó Hiệu trưởng, lãnh đạo các phòng, khoa cùng các cán bộ, giáo viên nhà trường.

TS. Vũ Đức Thái phát biểu tại chương trình

Mở đầu Hội nghị, TS. Vũ Đức Thái đã khẳng định tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng đào tạo trong việc bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ cao, đáp ứng nhu cầu thị trường hiện nay. TS. Vũ Đức Thái mong muốn thông qua Hội nghị này sẽ giúp tìm ra các giải pháp để tìm ra các giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo nhằm giúp sinh viên có thể học tập tốt hơn, nâng cao kiến thức và kỹ năng để khi ra trường có thể đáp ứng tốt yêu cầu việc làm của xã hội.

ThS. Phùng Thế Huân – Phó Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục báo cáo tại Hội nghị

Tiếp đến, Hội nghị đã lắng nghe đại diện phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục báo cáo kết quả thực hiện đổi mới phương pháp giáo dục năm học 2019 – 2020 trong đó tập trung vào những việc đã làm được, các tồn tại cần khắc phục đồng thời trình bày kế hoạch năm học 2020 – 2021 với mục tiêu là nâng cao chất lượng giảng dạy, làm cho người học hứng thú với môn học và từ đó tạo ra một môi trường giảng dạy – học tập thân thiện, có mối quan hệ tốt đẹp, tôn trọng giảng viên.

Hình ảnh một số tham luận được trình bày tại Hội nghị

Sau khi lắng nghe phần báo cáo của đại diện phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, Hội nghị đã tiếp tục với các tham luận của các khoa Công nghệ Thông tin; Khoa Công nghệ Điện tử và Truyền thông; Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế; Khoa Công nghệ Tự động hóa; Khoa Truyền thông Đa phương tiện; Khoa Khoa học cơ bản và tham khuận của các cá nhân về công tác đổi mới phương pháp giáo dục.

Toàn cảnh chương trình.

Phát biểu kết luận Hội nghị, TS. Vũ Đức Thái khẳng định sẽ tổng hợp, phân tích các kiến nghị, đề xuất từ các báo cáo trong Hội nghị để áp dụng trong thời gian tới; yêu cầu các giảng viên cần tích cực hơn nữa trong việc nâng cao ý thức học tập của sinh viên; cải thiện cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và học tập; tiến hành khảo sát sinh viên về giờ học,…