Khảo sát lấy ý kiến phản hồi của CBVC và SV về chất lượng công tác của các Khoa/Bộ môn trong trường năm 2016

           Nhằm mục đích nâng cao chất lượng công tác, phục vụ của đội ngũ cán bộ, nhân viên ở các Khoa/Bộ môn. Đề nghị các cán bộ Giảng viên và các em Sinh viên vui lòng cho ý kiến nhận xét qua các đường link khảo sát bên dưới: (Click vào đường link bên dưới hoặc copy đường link bên dưới và dán vào trình duyệt).

Ghi chú: Khi click vào đường link, website có thể sẽ yêu cầu đăng nhập vào email cá nhân dạng tên miền mở rộng là   …@ictu.edu.vn  để có thể tiếp tục đánh giá. Việc đăng nhập này sẽ chỉ yêu cầu thực hiện 1 lần duy nhất. Nhà trường cam kết những thông tin cá nhân của người nhận xét hoàn toàn được bảo mật vì đã được hệ thống mã hóa.

Link khảo sát các Khoa/Bộ môn:

  1. Khoa Công nghệ thông tin

https://goo.gl/forms/iYvgdd9fCpSXIhvq2

  1. Khoa Công nghệ Điện tử và Truyền thông

https://goo.gl/forms/Fs2Wd5uJqjQXgtRH2

  1. Khoa Công nghệ Tự động hóa

https://goo.gl/forms/GSfEzK17ZP8S9Vcj2

  1. Khoa Hệ thống thông tin kinh tế

https://goo.gl/forms/fnENYvGyNIakLHq53

  1. Khoa Truyền thông đa phương tiện

https://goo.gl/forms/WHT2voHMRUzoBorQ2

  1. Khoa Khoa học cơ bản

https://goo.gl/forms/yXKlCMFMpGeLTYmX2

  1. Bộ môn An toàn hệ thống thông tin

https://goo.gl/forms/RAVoaiAwlMIfwpgn2

  1. Bộ môn Công nghệ ô tô và Hệ thống cảm biến

https://goo.gl/forms/AetkS1nvoYrwhhzQ2