Mẫu biểu, văn bản của Bộ GD&ĐT

FileDescriptionFile sizeDownloads
pdf Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 V/v Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với CSGD và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dânBộ GD&ĐT
924 KB 26
pdf Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 V.v sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐHCục QLCL
876 KB 73
pdf Công văn số 768/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 V.v hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CSGDĐHCục QLCL
1 MB 72
pdf Công văn số 767/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 V.v hướng dẫn đánh giá ngoài CSGDĐHCục QLCL
775 KB 70
pdf Công văn số 766/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 V.v hướng dẫn tự đánh giá CSGDĐHCục QLCL
1 MB 66
pdf Quyết định số 2233/QĐ-BGDĐT V/v công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ GD&ĐT ngày 04/7/2017 (Hướng dẫn sửa đổi liên quan ĐGN CSGD)Bộ GD&ĐT
9 MB 24
pdf Thông tư số: 12/2017/TT-BGDÐT ngày 19/5/2017 V/v Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại họcBộ GD&ĐT
20 MB 140
pdf CV Số 1237/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 03/8/2016 V/v Sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng trường đại họcCục KT&KĐCLGD
881 KB 179
doc CV số 1480/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 29/8/2014 V/v hướng dẫn đánh giá ngoài đối với các trường ĐH, CĐ, TCCNCục KT&KĐCLGD
330 KB 215
doc VBHN số 06/VBHN-BGDDT_ngày 04/3/2014_Quy định về tiêu chuẩn đánh giá CLGD trường ĐH (QD65-2007, TT37-2012)Bộ GD&ĐT
115 KB 186
doc Thông tư số 38/2013/TT-BGDDT_ngày 29/11/2013_Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệpBộ GD&ĐT
161 KB 165
docx CV số 527/KTKĐCLGD-KĐĐH_ngày 23/5/2013_Hướng dẫn sử dụng tiêu chí tự đánh giá chất lượng trường đại họcBô GD&ĐT
148 KB 29
doc CV số 462/KTKĐCLGD-KĐĐH_ngày 09/5/2013_Hướng dẫn TĐG trường đại học, CĐ và TCCNCục KT&KĐCLGD
650 KB 210
pdf aun_qa_guideline (Hướng dẫn bộ tiêu chuẩn của AUN)624 KB 166
pdf aun_qa_manual (Giới thiệu về bộ tiêu chuẩn của AUN)1 MB 1163
pdf Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT_ngày 14/3/2016_ V/v Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo và các trình độ của giáo dục đại học CL CTĐT các trình độ năm 2016Bộ GD&ĐT
433 KB 32
pdf CV số 1075/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 28/6/2016 Hướng dẫn Tự đánh giá CTĐTCục KT&KĐCLGD
2 MB 210
pdf CV số 1076/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 28/6/2016 - Hướng dẫn đánh giá ngoài CTĐTCục KT&KĐCLGD
976 KB 226
pdf CV 1074/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 28/6/2016 - Hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐHCục KT&KĐCLGD
627 KB 247
pdf Thông tư số 07/2015/TT-BGGDĐT ngày 16/4/2015 V/v ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sỹ, tiến sỹBộ GD-ĐT
2 MB 11
pdf Công văn số 2196/BGDĐT-GDĐH ngày 22/4/2010 V/v hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra các ngành đào tạoBộ GD&ĐT
371 KB 17