Mẫu biểu, văn bản của Bộ GD&ĐT

FileDescriptionFile sizeDownloads
pdf Công văn số 1669/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019 V/v thay thế Tài liệu đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH ban hành kèm theo Công văn số 769/QLCL-KĐCLGDCục QLCL
1 MB 100
docx Công văn số 1669/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019 V/v thay thế Tài liệu đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH ban hành kèm theo Công văn số 769/QLCL-KĐCLGDCục QLCL
43 KB 89
pdf Bảng hướng dẫn kèm Công văn số 1669 /QLCL-KĐCLGD thay thế Công văn số 769/QLCL-KĐCLGDCục QLCL
465 KB 92
docx Bảng hướng dẫn kèm Công văn số 1669 /QLCL-KĐCLGD thay thế Công văn số 769/QLCL-KĐCLGDCục QLCL
76 KB 93
pdf Công văn số 1668/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019 V/v thay thế Bảng hướng dẫn đánh giá ban hành kèm theo Công văn số 768/QLCL-KĐCLGDCục QLCL
608 KB 93
docx Công văn số 1668/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019 V/v thay thế Bảng hướng dẫn đánh giá ban hành kèm theo Công văn số 768/QLCL-KĐCLGDCục QLCL
42 KB 81
pdf Bảng hướng dẫn kèm Công văn số 1668 /QLCL-KĐCLGD thay thế Công văn số 768/QLCL-KĐCLGDCục QLCL
1 MB 82
docx Bảng hướng dẫn kèm Công văn số 1668 /QLCL-KĐCLGD thay thế Công văn số 768/QLCL-KĐCLGDCục QLCL
124 KB 85
pdf Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 V/v Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với CSGD và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dânBộ GD&ĐT
924 KB 99
pdf Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 V.v sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐHCục QLCL
876 KB 157
pdf Công văn số 768/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 V.v hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CSGDĐHCục QLCL
1 MB 157
pdf Công văn số 767/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 V.v hướng dẫn đánh giá ngoài CSGDĐHCục QLCL
775 KB 138
pdf Công văn số 766/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 V.v hướng dẫn tự đánh giá CSGDĐHCục QLCL
1 MB 143
pdf Quyết định số 2233/QĐ-BGDĐT V/v công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ GD&ĐT ngày 04/7/2017 (Hướng dẫn sửa đổi liên quan ĐGN CSGD)Bộ GD&ĐT
9 MB 102
pdf Thông tư số: 12/2017/TT-BGDÐT ngày 19/5/2017 V/v Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại họcBộ GD&ĐT
20 MB 201
pdf CV Số 1237/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 03/8/2016 V/v Sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng trường đại họcCục KT&KĐCLGD
881 KB 237
doc CV số 1480/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 29/8/2014 V/v hướng dẫn đánh giá ngoài đối với các trường ĐH, CĐ, TCCNCục KT&KĐCLGD
330 KB 275
doc VBHN số 06/VBHN-BGDDT_ngày 04/3/2014_Quy định về tiêu chuẩn đánh giá CLGD trường ĐH (QD65-2007, TT37-2012)Bộ GD&ĐT
115 KB 254
doc Thông tư số 38/2013/TT-BGDDT_ngày 29/11/2013_Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệpBộ GD&ĐT
161 KB 227
docx CV số 527/KTKĐCLGD-KĐĐH_ngày 23/5/2013_Hướng dẫn sử dụng tiêu chí tự đánh giá chất lượng trường đại họcBô GD&ĐT
148 KB 86
doc CV số 462/KTKĐCLGD-KĐĐH_ngày 09/5/2013_Hướng dẫn TĐG trường đại học, CĐ và TCCNCục KT&KĐCLGD
650 KB 275
pdf aun_qa_guideline (Hướng dẫn bộ tiêu chuẩn của AUN)624 KB 479
pdf aun_qa_manual (Giới thiệu về bộ tiêu chuẩn của AUN)1 MB 6287
pdf Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT_ngày 14/3/2016_ V/v Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo và các trình độ của giáo dục đại học CL CTĐT các trình độ năm 2016Bộ GD&ĐT
433 KB 92
pdf CV số 1075/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 28/6/2016 Hướng dẫn Tự đánh giá CTĐTCục KT&KĐCLGD
2 MB 282
pdf CV số 1076/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 28/6/2016 - Hướng dẫn đánh giá ngoài CTĐTCục KT&KĐCLGD
976 KB 287
pdf CV 1074/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 28/6/2016 - Hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐHCục KT&KĐCLGD
627 KB 314
pdf Thông tư số 07/2015/TT-BGGDĐT ngày 16/4/2015 V/v ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sỹ, tiến sỹBộ GD-ĐT
2 MB 67
pdf Công văn số 2196/BGDĐT-GDĐH ngày 22/4/2010 V/v hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra các ngành đào tạoBộ GD&ĐT
371 KB 104