Khảo sát lấy ý kiến phản hồi của CBVC và SV về chất lượng công tác của các Phòng chức năng và các Trung tâm trong trường năm 2016

          Nhằm mục đích nâng cao chất lượng công tác, phục vụ của đội ngũ cán bộ, nhân viên ở các Phòng/Trung tâm. Đề nghị các cán bộ Giảng viên, nhân viên và các em Sinh viên vui lòng cho ý kiến nhận xét qua các đường link khảo sát bên dưới: (Click vào đường link bên dưới hoặc copy đường link bên dưới và dán vào trình duyệt).

Ghi chú: Khi click vào đường link, website có thể sẽ yêu cầu đăng nhập vào email cá nhân dạng tên miền mở rộng là  …@ictu.edu.vn  để có thể tiếp tục đánh giá. Việc đăng nhập này sẽ chỉ yêu cầu thực hiện một lần duy nhất. Nhà trường cam kết những thông tin cá nhân của người nhận xét hoàn toàn được bảo mật vì đã được hệ thống mã hóa.

Link khảo sát các Phòng/Trung tâm:

 1. Phòng KT&ĐBCLGD

https://goo.gl/forms/cZWy77leUFtfH8WB3

 1. Phòng Đào tạo

https://goo.gl/forms/GkzQu9KtW5mgnULH3

 1. Phòng CT HSSV

https://goo.gl/forms/uHZVT2VO708ZRKWq2

 1. Phòng Hành chính – Tổ chức

https://goo.gl/forms/GZKEsBB7PZkoy6KI2

 1. Phòng Quản trị – Phục vụ

https://goo.gl/forms/kRFaDvInhGWqjrId2

 1. Phòng Kế hoạch – Tài chính

https://goo.gl/forms/GFZyCgL8OJ4nUG4u1

 1. Phòng Thanh tra – Pháp chế

https://goo.gl/forms/RcHSKMiWPuKEGSF53

 1. Phòng Khoa học – Công nghệ và Hợp tác quốc tế

https://goo.gl/forms/dT02iArt1Vg7xr3p1

 1. Trung tâm Thực hành – Thí nghiệm

https://goo.gl/forms/3v8TzFxu1cmFwL222

 1. Trung tâm Thông tin – Thư viện

https://goo.gl/forms/KQEWkHIPYh3YRQ992

 1. Trung tâm Tư vấn – Hỗ trợ sinh viên

https://goo.gl/forms/UxVGqZYvO8C9YCKS2