Đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra năm 2019

     Ngày 19/5/2019, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông đã tổ chức đánh giá chất lượng sinh viên theo chuẩn đầu ra của 02 ngành: ngành Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử, chuyên ngành Kỹ thuật Điện, Điện tử và ngành Kỹ thuật y sinh, chuyên ngành Điện tử Y tế.

    Để chuẩn bị tốt cho việc đánh giá chuẩn đầu ra cho sinh viên, nhà trường đã mời các chuyên gia có bề dày kinh nghiệm cũng như kiến thức chuyên môn sâu rộng đến từ các trường Đại học danh tiếng cùng đại diện các doanh nghiệp tham gia đánh giá. Công tác tổ chức đánh giá chuyên môn cho các sinh viên 2 ngành được chia thành 3 hội đồng, đánh giá thông qua các chủ đề đã xây dựng và nghiệm thu trước đó.

C:UsersMyPCDownloads19.5.1919.5.19IMG_7412.jpg

Hội đồng đánh giá chuyên môn ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử.

C:UsersMyPCDownloads19.5.1919.5.19IMG_7424.jpg

C:UsersMyPCDownloads19.5.1919.5.19IMG_7435.jpg

Hội đồng đánh giá chuyên môn sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật y sinh.

     Kết thúc ngày làm việc, các hội đồng đã tổng kết công tác đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra năm 2019 cho 02 chương trình đào tạo. Theo đó, đa số ý kiến của các chuyên gia cho rằng sinh viên đã có kiến thức tốt về chuyên môn nhưng cần trau dồi thêm các kỹ năng mềm, kiến thức xã hội và cần có thời gian thực hành, thực tế tại các doanh nghiệp nhiều hơn. Nhà trường nên thường xuyên cử cán bộ, giảng viên đến các doanh nghiệp để liên tục cập nhật nhu cầu thực tế của đơn vị tuyển dụng, từ đó có định hướng đúng đắn cho sinh viên, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa năng lực của sinh viên và yêu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp ….

C:UsersMyPCDownloads19.5.1919.5.19IMG_7454.jpg

TS. Vũ Đức Thái – Phó Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại Hội đồng đánh giá.

C:UsersMyPCDownloads19.5.1919.5.19IMG_7450.jpg

C:UsersMyPCDownloads19.5.1919.5.19IMG_7443.jpg

C:UsersMyPCDownloads19.5.1919.5.19IMG_7471.jpg

Các chuyên gia đưa ra ý kiến đánh giá

     Sau khi nghe ý kiến góp ý từ phía các chuyên gia, đại diện lãnh đạo Khoa Công nghệ Điện tử Truyền thông và Khoa Công nghệ Tự động hóa đã tiếp thu các ý kiến đóng góp của các chuyên gia và các nhà tuyển dụng. Tuy còn gặp những khó khăn, nhưng chắc chắn trong thời gian tới, nhà trường và các khoa chuyên môn sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, nhằm giúp sinh viên của trường đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các nhà tuyển dụng.

C:UsersMyPCDownloads19.5.1919.5.19IMG_7470a.jpg

Chụp ảnh lưu niệm.

     Trước đó, ngày 18/5/2019, tại trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Thái Nguyên đã lựa chọn các sinh viên thuộc 02 chương trình đào tạo trên để tham gia đánh giá chuẩn đầu ra Tin học và Tiếng Anh.

                                        Truy xuất từ ictu.edu.vn