Hoạt động Ba công khai – Công văn triển khai

FileDescriptionFile sizeDownloads
pdf Công văn số 99/ĐHCNTT&TT-ĐBCL ngày 20/3/2020 V/v phân công thực hiện báo cáo ba công khai định kỳ năm học 2019 - 2020 và rà soát, cập nhật dữ liệu lên website mục ba công khai của nhà trườngĐHCNTT&TT
628 KB 69
pdf Công văn số 101/ĐHCNTT&TT-ĐBCLGD V/v phân công thực hiện báo cáo ba công khai định kỳ năm học 2018 - 2019 và rà soát, cập nhật dữ liệu lên website mục 3 công khai của nhà trường (Có Phụ lục kèm theo)ĐHCNTT&TT
681 KB 110
pdf Công văn số 315/ĐHCNTT&TT-ĐBCL ngày 05/10/2018 V/v Cập nhật, bổ sung một số nội dung trong việc thực hiện Quy chế công khai theo Công văn số 2003/ĐHTNĐHCNTT&TTT
2 MB 136
pdf Công văn số 2003/ĐHTN ngày 02/10/2018 V/v Hướng dẫn cập nhật thông tin theo Quy chế công khaiĐHTN
3 MB 133
pdf Công văn số 113/ĐHCNTT&TT-ĐBCLGD ngày 05/4/2018 V/v Phân công thực hiện báo cáo ba công khai định kỳ năm học 2017 - 2018 (đợt 2: Tháng 4-6/2018)ĐHCNTT&TT
2 MB 158
pdf Công văn số 100/ĐHCNTT&TT V/v Xây dựng kế hoạch khắc phục tồn tại 3 công khai năm học 2017-2018ĐHCNTT&TT
522 KB 159
pdf CV so 1876/ĐHTN ngày 29/9/2017 V/v Hướng dẫn thực hiện Quy chế công khai nặm học 2017 - 2018ĐHTN
7 MB 198
pdf KL số 1562/TB-ĐHTN ngày 04/7/2016 V/v Thông báo Kết luận kiểm tra thực hiện Quy chế công khai và các hoạt động giáo dục tại trường ĐH CNTT&TTĐHTN
0 B 272
xls Các biểu mẫu ba công khaiĐHTN
172 KB 275
pdf CV số 1784/ĐHTN v/v Hướng dẫn thực công khai năm học 2014-2015ĐHTN
8 MB 264
doc Bảng phân công nhiệm vụ các đơn vị thực hiện ba công khaiĐHCNTT&TT
80 KB 238
pdf CV số 271/ĐHCNTT&TT V/v cập nhật dữ liệu lên website mục ba công khaiĐHCNTT&TT
544 KB 269
pdf CV số 117/ĐHCNTT&TT V/v thực hiện báo cáo theo quy chế ba công khaiĐHCNTT&TT
1 MB 230
doc CV số 18/ĐHCNTT&TT V/v thực hiện quy chế ba công khai năm học 2013-2014ĐHCNTT&TT
0 B 214