Hội nghị tổng kết công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2016 – 2017 và triển khai kế hoạch công tác năm học 2017 – 2018

          Chiều ngày 17 tháng 8 năm 2017, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2016 – 2017 và triển khai kế hoạch công tác năm học 2017 – 2018 dưới sự chủ trì của TS. Vũ Đức Thái – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường. Hội nghị có sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo các Phòng, Khoa/Bộ môn và các cán bộ làm công tác KT&ĐBCLGD.

khao thi dbclgd

TS. Vũ Đức Thái – Phó Hiệu trưởng nhà trường phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

           Trong năm học 2016 – 2017, công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đã được đổi mới và tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả.

           Về công tác khảo thí: Nhà trường đã thực hiện tốt việc tổ chức thi, kiểm tra và đánh giá kết quả của người học cho tất cả các hệ đào tạo trong toàn trường đảm bảo chính xác, an toàn và đúng quy chế.

          Về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục: Nhà trường đã được Đoàn đánh giá ngoài và Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam đánh giá, công nhận và cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục. Bên cạnh đó, Trường đã triển khai thực hiện tốt các hoạt động: Đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra, đánh giá công tác giảng dạy của giảng viên, tự đánh giá CTĐT,…

           Tại Hội nghị, đồng chí Phó Hiệu trưởng và tập thể cán bộ tham dự Hội nghị  đã thảo luận, phát biểu ý kiến và đưa ra những giải pháp để nâng cao hơn nữa công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng giáo dục của nhà trường trong thời gian tới.

          Kết thúc buổi làm việc, Hội nghị đã kết luận: Nhằm nâng chất lượng công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng năm học 2017 – 2018, nhà trường tiếp tục rà soát và cập nhật ngân hàng đề thi, hình thức thi, xây dựng ngân hàng câu hỏi thi cho năm 2018. Ngoài ra, Nhà trường tiếp tục triển khai các hoạt động Tự đánh giá chương trình đào tạo, triển khai đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo nhóm kỹ năng.