Mẫu biểu, văn bản của trường

FileDescriptionFile sizeDownloads
pdf Quyết định số 646/QĐ-ĐHCNTT&TT V/v ban hành Quy định về công tác khảo sát lấy ý kiến phản hồi các bên liên quan về các lĩnh vực hoạt động của trường ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thôngĐH CNTT&TT
2 MB 62
pdf Mẫu 1.4 --- Báo cáo tổng kết công tác dự giờ (ban hành kèm theo Quyết định số 380/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 29/7/2020)ĐH CNTT&TT
420 KB 100
pdf Mẫu 1.3 --- Phiếu tổng hợp kết quả dự giờ (ban hành kèm theo Quyết định số 380/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 29/7/2020)ĐH CNTT&TT
251 KB 76
pdf Mẫu 1.2 c --- Phiếu dự giờ thực hành (ban hành kèm theo Quyết định số 380/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 29/7/2020)ĐH CNTT&TT
301 KB 65
pdf Mẫu 1.2 b --- Phiếu dự giờ thảo luận (ban hành kèm theo Quyết định số 380/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 29/7/2020)ĐH CNTT&TT
311 KB 63
pdf Mẫu 1.2 a --- Phiếu dự giờ lý thuyết (ban hành kèm theo Quyết định số 380/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 29/7/2020)ĐH CNTT&TT
330 KB 63
pdf Mẫu 1.1 --- Kế hoạch dự giờ (ban hành kèm theo Quyết định số 380/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 29/7/2020)ĐH CNTT&TT
189 KB 66
pdf Quyết định số 380/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 29/7/2020 V/v ban hành Quy định công tác dự giờ của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thôngĐH CNTT&TT
3 MB 59
pdf Mẫu phiếu nhận xét giờ giảng mẫuĐBCLGD
121 KB 1438
pdf Mẫu_Phiếu dự giờ (MẪU CŨ)ĐBCL
238 KB 425
doc Mẫu_Báo cáo kết quả dự giờ theo từng học kỳĐBCL
59 KB 430
pdf QĐ sô 1073/QĐ-ĐHCNTT&TT V/v Ban hành quy định về công tác KT&ĐBCLGD của trường ĐH CNTT&TTKT&ĐBCLGD
3 MB 325
pdf QĐ số 422/QĐ-ĐHCNTT&TT Vv Ban hành quy định về công tác lấy ý kiến người học về môi trường học tập và hoạt động giảng dạy của trường ĐHCNTT&TT (11/6/2015)Khảo sát
5 MB 125
pdf QĐ số 1102a/QĐ-ĐHCNTT&TT_Vv ban hành quy định việc định kỳ đánh giá và cải tiến chất lượng CTĐT của trường ĐHCNTT&TT (30/10/2014)ĐHCNTT&TT
6 MB 115